ΕΚΤΥΠΩΣΗ


 

ΑΜΠΕΛΟΣ 2006

2ο Διεθνές Συνέδριο

Διεθνές Συμπόσιο για την αξιολόγηση και την ανάδειξη ποικιλιών ενός terroir μέσω των μεθόδων οινοποίησης και της εμπορικής διάθεσης των οίνων.

1 - 3 Ιουνίου 2006

Σαντορίνη


IAWW-Welcome
INTERNATIONAL ASSOCIATED WOMEN IN WINE

 

5th CONGRESS & 4th GENERAL ASSEMBLY

JUNE 1 - 3, 2006 SANTORINI

 

 

Dear Friends and Colleagues,

 

We are pleased to inform you that the 5th Congress and 4th General Assembly of the International Associated Women in Wine, hosted by the Association "Greek Women of Wine" will take place on the famous island of Santorini in Greece, from 1-3rd June 2006.

 

During the 3rd General Assembly in Munich Germany (June 2005), the board decided to have the 2006 General Assembly in Santorini, running parallel to the Ampelos 2006 International Symposium on the evaluation and exploitation of grapes of corresponding terroir through winemaking and commercialization of wines. Many well-known personalities in the wine industry will participate in this Conference. We believe that this is a great opportunity for our members to attend these simultaneous events if they wish. 

 

In the framework of our 5th IAWW Congress we will also be organizing a discussion on the topic "Women as wine consumers and wine buyers".

 

It is very important for all our members to participate in this year's event since 2006 is the year of our elections and the present board is finishing its term.

 

For additional information regarding participation in our event, the Ampelos 2006 International Symposium, hotel reservations of your choice and other useful information about the island of Santorini, please visit the other links of this web site.

 

We are looking forward to seeing you all in Santorini from 1-3rd June!

 

Mary - Irene Triantafillou

President of the Greek Women of Wine

----------------------------------------------

 

Contact Greek Women of Wine at:

86 - 88 Marinou Antipa str.,

GR 16346 Ilioupoli (EDOAO office),

Athens, Greece

Te:003 0210 3226057, 003 0210 3226040

Fax: 003 0210 3226050

Email: info@womenofwine.gr 

c/c   Triantafillou_mary_irene@emery.gr


  Ηλιότοπος Συνέδρια
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: ampelos2006@heliotopos.net
  Http://heliotopos.conferences.gr/ampelos2006


Go back to the regular design