ΕΚΤΥΠΩΣΗ


 

ΑΜΠΕΛΟΣ 2006

2ο Διεθνές Συνέδριο

Διεθνές Συμπόσιο για την αξιολόγηση και την ανάδειξη ποικιλιών ενός terroir μέσω των μεθόδων οινοποίησης και της εμπορικής διάθεσης των οίνων.

1 - 3 Ιουνίου 2006

Σαντορίνη


ΟΜΙΛΗΤΕΣ


Οι σχετικές πληροφορίες για τους ομιλητές είναι διαθέσιμες στην αγγλική σελίδα του δικτυακού τόπου.


  Ηλιότοπος Συνέδρια
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: ampelos2006@heliotopos.net
  Http://heliotopos.conferences.gr/ampelos2006


Go back to the regular design